Verbijsterd — Nederlandse Duits vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) bedeppert (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) verworren (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (gevoelens) perplex (a) (gevoelens)
See all Nederlandse Duits translation →

Verbijsterd — Nederlandse Engels vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) dumfounded (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) perplexed (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (gevoelens) dumbfounded (a) (gevoelens)
See all Nederlandse Engels translation →

Verbijsterd — Nederlandse Italiaans vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) stordito (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (gevoelens) interdetto (m) (a) (gevoelens)
verbijsterd (a) (geestestoestand) perplesso (a) (geestestoestand)
See all Nederlandse Italiaans translation →

Verbijsterd — Nederlandse Frans vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) stupéfait (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) sidéré (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) stupéfié (a) (geestestoestand)
See all Nederlandse Frans translation →

Verbijsterd — Nederlandse Portugees vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) estupefacto (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) pasmo (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) embasbacado (a) (geestestoestand)
See all Nederlandse Portugees translation →

Verbijsterd — Nederlandse Sloveens vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) konfys (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (gevoelens) rådlös (a) (gevoelens)
verbijsterd (a) (geestestoestand) förstummad (a) (geestestoestand)
See all Nederlandse Sloveens translation →

Verbijsterd — Nederlandse Spaans vertaling3 found

verbijsterd (a) (geestestoestand) estupefacto (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (geestestoestand) sobresaltado (a) (geestestoestand)
verbijsterd (a) (gevoelens) asombrado (a) (gevoelens)
See all Nederlandse Spaans translation →